Trần thạch cao TRANG NHÃ - trần chìm khu vực ẩm

Trần thạch cao TRANG NHÃ - trần chìm khu vực ẩm

Hệ khung Vĩnh Tường TIKA + tấm thạch cao Gyproc Chịu ẩm

Mã SP: Hệ khung Vĩnh Tường TIKA + tấm thạch cao Gyproc Chịu ẩm

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • nguồn: Công ty cổ phần Vĩnh Tường